”Vargforskningen” serverar sedan fyrtio år grova falsarier om vargarna i Nordeuropa. Dessa har blivit helt accepterade som ”vetenskaplig fakta” av den politiska och byråkratiska eliten. De som har försökt att påtala dessa falsarierna, har inte ansetts trovärdiga och har helt nonchalerats. Europa har fått en ny gud, Vargguden.

Kaj Granlund gick i kraft av sin indignation över detta och sitt intellekt till grunden med vargfrågan och sammanställde sina rön i denna bok. Han studerade bl.a. ryska vargforskares beskrivningar av vargens utseende och beteende och historikers redogörelser över vad vargen betydde för människan i gångna tider. Hans matematiska vetande och kunnande har gjort det möjligt för honom att sätta sig in i DNA-tekniken och analysera den typ av DNA-profileringar som används för att bestämma om ett djur är varg eller varg/hundhybrid. Han redogör på ett lättfattligt sätt varför dessa är vetenskapligt värdelösa.

Kaj Granlund har lagt ner ett enastående arbete på boken och framlägger obestridliga fakta. Han ställer därmed de ”forskare” och de ämbetsmän som har gjort karriär som Varggudens prästerskap vid skampålen.

Magnus Hagelstam

I priset ingår porto (Priority) till Europa och (Economy) till Ryssland, Förenta Staterna och Kanada.


Leveranstid till länder i Europa: 2-3 dagar. Leveranstid till Ryssland, Förenta Staterna och Kanada: 10-15 dagar.

ISBN 978‐952‐93‐5499‐3

Innehåll

Omfång: 208 sidor
Antal bilder: över 164 fyrfärg
Storlek: A5, 148 x 210 mm
Vikt: 380 gr
Färg: 4/4
Papper: G-Print 100 g/m2

Pärmar

Pocketbok
Papper: 250 g Ensocoat g/m2
Färg: 4/4

Tillverkare
Vi Accepterar