NANOMATIC ELEKTRONIIKKA


Elektroniikan valmistus ja kehittäminen oli yhtiömme keskeisin toimiala aina vuoteen 1999 asti. Elektroniikan valmistuksessa yhtiö kehittyi jopa kansainvälisesti tunnetuksi tietoliikennelaitteiden valmistajaksi.

Tunnettuja tuotteita olivat mm. Sovi, Arclink ja ethernet sillat ja verkkokortit. Omien tuotteiden valmistus lopetettiin 1. tammikuuta 1996 kun EMC-direktiivi astui voimaan Suomessa.

Direktiivin mukaan sähköteknisten tuotteiden valmistajien on varmistettava, että tuotteet täyttävät sähkömagneettisia häiriöitä koskevat vaatimukset. Laitteita, jotka eivät täytä direktiivin vaatimuksia, ei enää saanut myydä EU- tai ETA-maissa, siis ei myöskään Suomessa. Käytännössä direkitiivi edellytti, että myynnissä ja valmistuksessa olevat laitteet piti suunnitella uudestaan. Direktiivin voimaantulon jälkeen vain Yhdysvaltojen, Kanadan ja Kaukoidän markkinoille tarkoitetut Arclink -tuotteet jäivät tuotantoon, koska Arclink oli UL/CSA sertifioitu, ja se täytti FCC normit.

ArcNet verkkoa varten teimme 1990-luvulla nopeamman version, jota myimme lähinnä Yhdysvaltoihin ja Etelä-Afrikkaan tuotenimellä NNI-1A .

Vuosien 1998 - 1999 aikana yhtiömme suunnitteli ja toteutti yhdysvaltalaisen Tellabs Oy:n kanssa bridge -modulin. Näiden "hittituotteiden" lisäksi löytyi suuri joukko vähemmän merkityksellisiä tuotteita.