TERVETULOA KOTISIVUILLEMME

Nanomatic Oy perustettiin vuonna 1984 ja vuosien saatossa toimintamme on muuttunut useaan otteeseen. Alkujaan elektroniikan ja tietokonetekniikan piirissä toimineena, yhtiö muutti toimintansa 2000-luvun alussa keskittyen konsultointipalveluihin, tietotekniikan opetukseen ja näitä lähellä oleviin toimialoihin.

Vuodesta 2009 mukaan tulivat erilaiset tutkimushankeet ja vuodesta 2012 tutkimustoimintaan on poikkitieteellisenä lisänä tullut luontoa olevat aiheet ja erityisesti kysymykset, jotka liittyvät yhteiskuntaan ja elämään suurpetojen hallitsemassa maailmassa. Keväälla 2015 tutkimustyö ja sitä lähellä oleva julkaisutoiminta otettiin virallisesti mukaan yhtiön toimialaan.

Tärkeimpiä tapahtumia ovat aikajärjestyksessä:

Yhtiömuoto on muuttunut neljä kertaa vuosien aikana.

Yhtiöllä on ollut toimivat nettisivut vuodesta 1991 alkaen.